Η συσχέτιση της κοινωνίας με το ίντερνετ και η ψυχολογία του χρήστη είναι δύο θέματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς κοινωνιολόγους και επιστήμονες παγκοσμίως. Κάθε κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, ενώ διέπεται από κανόνες, νόρμες και συμπεριφορές. Αδιαμφισβήτητα, έτσι λειτουργεί και το ιντερνετ. Ως άλλη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, το ιντερνετ αποτελεί, πλέον, έναν νέο κοινωνικό ιστό όπου οι χρήστες παρουσιάζουν συμπεριφορικά χαρακτηριστικά προς τους άλλους χρήστες, ομάδες χρηστών, εταιρείες, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, η ψυχολογία χρήστη έχει αποτελέσει πηγή έρευνας και έχει βοηθήσει μαναντζερς να εστιάσουν ακόμα περισσότερο σε συγκεκριμένες ομάδες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο πιο ακριβή και άμεσα αποτελέσματα.

Βαθιά κοινωνικό ον, ο άνθρωπος, μέσω του ιντερνετ διοχετεύει πληροφορίες που άλλες φορές αφορούν σε κοινωνικά φαινόμενα, σε γεγονότα, σε παράπονα και ανάγκες, δημιουργώντας έτσι μία βάση την οποία οι εταιρείες μπορούν να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν προς βελτίωση των ήδη υπάρχοντων προϊόντων και υπηρεσιών τους και σε πολλές περιπτώσεις, τη δημιουργία νέων.

Customer loyalty

Ποιος, όμως, είναι ο ρόλος του χρήστη στην δημιουργία ενδιαφέροντος content marketing;

Η ένταξη των χρηστών σε κοινότητες, η δημιουργία έμπνευσης για τη συμμετοχή των χρηστών αλλά και η αύξηση της διαδραστικότητας αποτελούν θεμελιώδεις ενέργειες τις οποίες οι εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν ευλαβικά προκειμένου να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας δείχνει ότι η απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (76,7%) και η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα (51,4%) είναι δύο από τις κυριότερες ηλεκτρονικές δραστηριότητες των χρηστών. Παράλληλα, μεγάλη πλειονότητα των πολιτών πιστεύουν ότι χάρη στη διαδικτυακή πρόσβαση αποκτούν περισσότερη συμμετοχή στα κοινά (88%).

Digital identity

Αυτά τα στατιστικά επιβεβαιώνουν ότι το content marketing δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις γεφύρωσης των σχέσεων με τους καταναλωτές. Με την απελευθέρωση των πληροφοριών και την, ουσιαστικά, εισβολή των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητά μας, ο χρήστης αναζητά εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρουν όχι απλά value for money, αλλά παράλληλα και τον σεβασμό που του αρμόζει ως πελάτης.

Η συμμετοχή του στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των εταιρειών είναι ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο θα θελήσει να εξερευνήσει.

Ο τρόπος για να το πετύχετε; To Content Marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top