Video content marketing

Video Content Marketing – Πως και γιατί θα διαμορφώσει το μέλλον

Αν μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, ένα video (ενός λεπτού) αξίζει 1,8 εκατομμύρια λέξεις! (Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρία Forester)Εντυπωσιαστήκατε η όχι ακόμα?Η cisco σε πρόσφατη μελέτη της ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2017 το 69% του content που θα καταναλώνεται στο internet, θα είναι video. Αυτή η έρευνα δεν θα έπρεπε να...

User generated content

User generated content, FitBit and Pregnancy? And yet they combine!

It came recently to my attention a surprising story about a Wireless activity meter, named Fitbit. This story, that is described below can be a great example of the value of user generated content. So let us start at the beginning: What is FitBit? Fitbit is a wireless activity meter. This...

Scroll to top