Η ψυχολογία του χρήστη

Η ψυχολογία του χρήστη

Η συσχέτιση της κοινωνίας με το ίντερνετ και η ψυχολογία του χρήστη είναι δύο θέματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς κοινωνιολόγους και επιστήμονες παγκοσμίως. Κάθε κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, ενώ διέπεται από κανόνες, νόρμες και συμπεριφορές. Αδιαμφισβήτητα, έτσι λειτουργεί και το ιντερνετ. Ως άλλη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, το ιντερνετ αποτελεί,...

Scroll to top