Orange Grove The Squeeze

Orange Grove The Squeeze: Η εμπειρία μας, με τo Pericles app στον διαγωνισμό

Στις 10 Δεκέμβρη συμμετείχαμε με τον Pericles στον διαγωνισμό του Orange Grove, The Squeeze, του οποίου είμαστε και μέλη.Η εμπειρίας πάνω στην σκηνή θα μας μείνει αξέχαστη παρόλο που δεν κερδίσαμε τα χρηματικά έπαθλα των 15.0000 και 10.000 ευρώ. Πριν τον διαγωνισμό όλη μας η προσοχή στράφηκε στον να τελειοποιήσουμε το...

Scroll to top